PROJEKTETS OCH FORSKNINGENS BAKGRUND

Detta projekt är en del av forskningen om människa- naturrelationer som bedrivs vid Åbo Akademi inom forskningsprofilen Havet. Forskningsprofilen är ett av Åbo Akademis strategiska forskningsområden. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör samexistens mellan det moderna samhället och havet.

Läs mera om forskningsprofilen Havet här

Utställningen och projektet är specifikt knutna till den forskning som bedrivs av marinbiologerna och forskarna Anna Törnroos-Remes och Jolanda Linsén. Frågeställningen inom Jolandas doktorandprojekt är vad vilda marina organismer betyder för oss människor? Projektet syftar till att besvara denna fråga i relation till betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

 

Det här projektet och utställningen har finansierats av Svenska Kulturfonden och forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi.

Ann Lindholm har fungera som projektassistent och Linda Svarfvar vid StudioSvarte har stått för den grafiska utformningen av utställningsmaterialet. 

Ett annat projekt som berör ämnet människans relation till havet, inom forskningsprofilen Havet, är SeaHer - Att leva med Östersjön i ett föränderligt klimat. Projektet leds av biträdande professor Nina Tynkkynen och fokuserar på miljöerfarenhet, kunskaper och färdigheter, med andra ord ett "miljöarv", som erfars genom att leva och verka längs den finska kusten och i Östersjön.

Läs mer om projektet SeaHer här