20200218-20200218-_58a8236_50582744041_o

RELATIONS WITH THE SEA

Allt liv på jorden är beroende av havet.

 

Havets ekosystem består av djuren, växterna och havsmiljöerna tillsammans. Ekosystemen förser oss med många nyttor så som syre, atmosfäriskt vatten (t.ex. regn), cirkulation av näringsämnen och livsmedel.  Samtidigt tjänar havet oss på sätt som är lika betydelsefulla men svårare att mäta; genom upplevelser, inspiration och rekreationsmöjligheter. För att identifiera, beskriva och synliggöra de nyttor vi har av havets ekosystem talar vi idag om ekosystemtjänster.

Det är bråttom, så låt oss ta ett steg framåt...

 

Just nu sker den sjätte massutrotningen på vår jord där, människan orsakar en global minskning av den biologiska mångfalden i snabb takt. Speciellt drabbat är djur- och växtlivet i havet. För att på ett hållbart sätt kunna utnyttja det havet representerar och ger oss behöver vi mer kunskap om vårt nutida mänskliga förhållande till vilda djur, och framförallt till djur i havet.

Läs mer om ekosystemtjänster här

 

PROJEKTET

I projektet Relations with the Sea utforskar Anna Törnroos-Remes, marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi, och naturfotografen Niclas Rantala människans relationer till havet. Det är en dialog mellan vetenskapen och konsten, där marinbiologisk forskning vävs in i konsten genom bilder som belyser relationernas betydelse inom forskning och havsförvaltning.

 

Att bli varse om de relationer som vi har med havet och att tala om och reflektera kring våra känslor, förhållanden och minnen relaterade till havet är att ta ett steg framåt. Att vi personligen, i samhället generellt och i forskningen undersöker dessa relationer hjälper oss att ta fram ny kunskap och hitta lösningar till att stoppa den dramatiska minskningen av biodiversiteten.

 

Läs mer om projektet och forskningen här

UTSTÄLLNINGEN

 
20200925-dscf5207_50582010633_o_edited.p
20201104-dscf1689_50582747566_o.jpg

I de flesta fotografierna står djurlivet i fokus, inte människan. Många av bilderna kopplar till fisk och fiske, men även matkultur, kulturarv, fågelskådning, viltsafari och forskning är tjänster som belysts i projektet. 

_58A9185.jpg
20201024-_58a9994_50582011948_o.jpg

Vilka relationer har människan till havet idag? Vilka havslevande djur är aktuella i dessa relationer?

Fotografierna i utställningen Relations with the Sea är dokumentära och illustrerar olika aspekter av människans relation till havet och dess djur idag. 

Du kan se den virtuella utställningen här

20201211-_58A0563.jpg
20200709-_58a8847_50582009118_o.jpg
20200725-dscf4342_50582009473_o.jpg

Genom fotografierna får betraktaren samtidigt utforska sina relationer till havet på ett personligt plan; genom minnen, känslor och associationer.

De fotografiska motiven är hämtade från den sydvästra skärgården i Finland, men temat är allmänmänskligt och globalt.

20200925-_NMR5697.jpg
 

AKTUELLT

Utställningen "Relations with the Sea" kan ses på följande ställen:

 

11.2 - 16.5.2021 Forum Marinum, Slottsgatan 72, 20100 Åbo. 

29.6-15.8.2021 Maritimcentret i Nystad, Pakkahuoneentori 1, Nystad

2.9-30.9.2021 Världsarvsportens Galleri Arte Mare, Replotvägen 2, 65800 Korsholm

- Läs Åbo Underrättelsers artikel (bakom betalmur) här

- Lyssna till Yle Åbolands intervju med Anna och Niclas här

- Läs Åbo Akademis pressmeddelande här

- Utställningen är en del av programmet för Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021

- Läs Turun Sanomats artikel (bakom betalmur) här

OM OSS

 

Anna Törnroos-Remes är forskardoktor inom forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi. Hon forskar i djurens roll i havet och dess ekosystem, samt länken mellan människan och havet ur en tvärvetenskaplig socio-ekologisk synvinkel.

anna.m.tornroos@abo.fi

+358 46 920 1610

  • Twitter
  • Instagram
20200902-_58a9219_50582010188_o_edited_e

Niclas Rantala är en natur- och landskapsfotograf bosatt i Åbo. Hans intresse för natur-fotografi i den åboländska skärgården har nu lett till en serie dokumentära och tanke-väckande bilder inom temat människa-marina djur relationer.

info@niclasrantala.com

+358 40 586 3077

  • Twitter
  • Instagram
niclas_rantala_a1_nicco-768x986_edited_e

Anna Törnroos-Remes

Niclas Rantala

 

FEEDBACK

Vill du dela med dig av dina tankar kring bilderna? Vill du delta i Åbo Akademis forskning kring temat och konkret bidra till att föra den framåt? Här kan du beskriva hur dina egna relationer till havet och dess djur ser ut, eller vilka känslor och minnen bilderna väckte.

Du får även vara anonym.

Tack för ditt meddelande!